BURGERS IN ACTIE
waarom doen we dit?
HOE HET ALLEMAAL BEGON
De herintroductie van het varken in de stad door enkele enthousiaste burgers.

NIETS IS VERLOREN 2014

'Het spilvarken' ontstond als een proefproject van een van de teams van Atelier De Stad Gent, een initiatief dat zich onder de noemer ‘niets gaat verloren’ richt op meer duurzaamheid door hergebruik van resten en afval.

Een groep burgers trachtte een jaar lang het varken te herintroduceren in een stedelijke context. Eeuwenlang was het varken immers een vast gegeven in het stadsleven. Het voedde zich met keukenafval en zette dit om in mest voor de bewerking van landbouwgrond. Er was sprake van een kleine, maar kostbare ecologische kringloop. Het varken, een pienter en aaibaar dier, had ook een waardevolle sociale functie: het zorgde voor leven op straat en onder de mensen.

Het spilvarkenteam trachtte dit concept nieuw leven in te blazen in de moderne stadscontext door drie varkentjes te huisvesten op het terrein van de Bijloke in Gent. Voedseloverschotten zijn er in de stad meer dan genoeg. Buurtbewoners, restaurants en supermarkten hielpen graag mee om de varkens van voedsel te voorzien.

De varkensmest gebruikte men nadien voor stadslandbouwprojecten, volks- en samentuinen en buurtparken. In de Bijlokebuurt ontstond een vlot beurtrolsysteem van ‘hulpboeren’ die de varkens voedden en verzorgden.

Dit kwam de sociale dynamiek in de wijk enorm ten goede. Buren leren elkaar kennen, raken betrokken en gemotiveerd.
De burgers kregen te kampen met de strenge regelgeving van het voedselagentschap, dat wegens het risico op varkenspest verbiedt om gekookte etensresten als voer te gebruiken. Varkens mogen uitsluitend rauw voedsel toegediend krijgen of gedroogd voer dat industrieel is verwerkt.

Dit bracht de groep stedelingen ertoe om te zoeken naar een manier om zelf ecologisch verantwoord varkensvoer te produceren op basis van voedselresten.

Aangezien het varken een omnivoor is, moet het voer voldoende eiwitten bevatten. Rauwe groenten volstaan dus niet. Er werden contacten gelegd met een brouwerij, want het draf dat overblijft na het brouwproces vormt een prima basisbestanddeel voor voedzaam varkensvoer. Draf is een mogelijk alternatief voor soja.

Jaarlijks voert men zowat 39 miljoen ton soja in uit de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië. De impact van sojateelt op het milieu is zeer groot. Door veevoeder te voorzien van lokaal gekweekte eiwitbronnen kunnen we deze soja-afhankelijk positie keren.

Op zes maanden tijd verwerkten de drie varkens bovendien maar liefst vijfduizend kilo stedelijk afval dat anders verloren zou gaan. Op die manier werd het spilvarken pionier in het duurzaam omgaan van voedselafval dat ze ophaalden uit supermarkten, bakkerijen, de lokale kaasmakerij en brouwerij.
Het vlees werd verkocht aan de hulpboeren en verwerkt door de keuken van de Vooruit in een korteketenproject. De cirkel was daarmee rond. Over de slachting van de spilvarkens werd nochtans fel gediscussieerd.

De veganistische beweging reageerde heftig tegen deze kleine varkenshouderij. Volgens hen was het project helemaal geen duurzame keuze, maar net een vrijbrief voor het kweken van meer vlees. Ze opperen dat dieren kweken voor consumptie allerminst ecologisch en diervriendelijk is.

Feit is dat deze kleinschalige, lokale en voedselverwerkende varkenshouderij er een is die een grote ecologische vooruitgang betekent ten opzichte van de industriële vleesproductie. In minder vleesrijke tijden voedde men het varken met overschotten om het daarna van oor tot staart te verorberen.

Oude receptuur getuigt van dit fenomeen en ook nu worden nog varkenswangen gepaneerd, poten gevuld en hersenen in de tartaar gedraaid. Veel van deze recepten zijn echter in onmin geraakt bij het grote publiek, omdat men dit vlees in de huidige welvaartsmaatschappij als slachtafval beschouwt.

Vlees moet bij voorkeur onherkenbaar zijn en ons vooral niet herinneren aan een levend wezen. Nochtans is de kringloop pas rond als niets verloren gaat.
(De aaibare kringloop, VELT)