Het Spilvarken - open source model in 2016

We are working on a new website with guidelines and tools that we will publish in October 2016.

Do you want to start today, contact us and we give you advice how to start up.

All you need is food waste, space and a little help of your neighbours.

Food waste

Voedselafval / Food Waste

Read more about the project here

Parels voor de zwijnen

Lost spaces

Verloren ruimte / Lost Space as a common

Downloads, factsheets and tools

Herwaarderen van reststromen aan afval, ruimte en mensen in de stad

Citizens

Hulpboeren / Citizens

Zelfredzaamheid en samenwerking stimuleren | Participatie en inclusie | Code van goede praktijkenHet Spilvarken is ontstaan als burgerinitiatief in 2014
onder het motto 'Niets is verloren'.


Spilvarken in de stad

Hoe kan je in een stad overtollig afval en andere reststromen beter verwerken? Nathalie bedacht Het Spilvarken: een burgerinitiatief waarbij stadsbewoners hulpboeren worden en samen verantwoordelijk zijn voor de zorg en onderhoud van drie varkentjes in je buurt. Met dit afvalverwerkend project hou je er, naast een nieuwe vriendenkring uit je omgeving, nadien ook nog een stukje ecologisch verantwoord vlees aan over. http://cnv.as/morepitch

Geplaatst door Canvas op zaterdag 2 april 2016


Meer info?


Word hulpboer in Gent


*** Lees hier waar onze nieuwe spilvarkens in Gent staan.***


Met dank aan onze peers en partners:


Re-Vive (bruikleen gronden)

KASK (stichtende partner)

Groendienst (advies en vergunning beschikbare groene ruimte)

Milieudienst (procesbegeleiding)

Natuurpunt (stro, houtsnippers, hooi)

Supermarkten Delhaize en Carrefour (schenken voedselafval)

Bubble Post en Cargo Vélo (groene logistiek)

Kaasmakerij Het Hinkelspel (bijproduct kaaswei als voer)

Brouwerij Gruut (bijproduct moutafval als voer)

Sociale werkplaats De Sleutel (onderhoud constructies)

Dagverblijfcentra Sint-Gregorius en vzw Kompas (inschakelen doelgroepbewoners als hulpboeren)

FAVV (voedselagentschap)

Universiteit Antwerpen (onderzoek voedselgeletterdheid, kosten-baten analyse nieuwe stedelijke afvalverwerking)

Ugent (onderzoek milieuwinsten en sociale impact)

Sint-Lucas Gent afdeling stedenbouw (sociale inclusie in stadslandbouw)

VELT (nieuw businessmodel voor stadslandbouw)

Vives Hogeschool (psycho-sociale impact van dieren in de stad)

Dierenarts Janne Van den Hof (kennis en advies ter verzorging)

Slagerij Van de Walle (vleesverwerking)

Stadsbewoners, buurtbewoners en alle hulpboeren in GentbruggeMede gerealiseerd met de financiële steun van Gent Klimaatstad en Cera