Download de persmap van de voornaamste artikels verschenen over het proefproject in 2014.

Op 6 oktober 2014 hebben de groep stedelingen een vzw opgericht met de volgende identiteit en missie.
In 2015 en 2016 stonden er op 4 plekken drie varkens en werd gewerkt aan het opstellen van draaiboeken die het mogelijk maken dit project eender waar uit te rollen. Universiteiten en hogescholen werden uitgenodigd om mee onderzoek te voeren vanuit de concrete actie. In november 2016 is het bestuur van de vzw overgeheveld aan enkele hulpboeren uit Gentbrugge – die het allemaal wel zelf verder zetten.

In 2017 komen er nieuwe varkens in Gentbrugge en wordt er gewerkt aan zoveel mogelijk kennisoverdracht. Zo staan alle draaiboeken online en wordt er advies gegeven op maat aan al wie dit verder uitrollen wilt, in overige wijken en steden.

___

ONDERZOEK / IMPACTMETING

Universiteit Antwerpen:
– Communicatie: vleesconsumptie en moraliteit (masterproef)
– Milieuwetenschappen: educatie over voeding
– TEW: Kosten-baten analyse van huidige werking en vergelijking met traditionele afvalverwerking (masterproef)

Ugent:
– Milieuwetenschappen: sociaal-wetenschappelijk onderzoek (invloed op beleid, actorenanalyse)
Tuinbouw: ‘Hoe bepaalde vormen van stadslandbouw als niche kunnen passen in het gangbare regime.’ (masterproef)

Sint-Lucas Gent:
– ‘Stedenbouw: sociale inclusie in stadslandbouw’ (masterproef)

Vives Hogeschool:
– Case-studie: ‘Psycho-sociale impact van stadsvarkens als boerderijdieren in de zorgsector’

___

IN DE PERS (2015-2016)

De magische kracht van het spilvarken, MO* magazine – lees HIER
Pitch online, Canvas, bekijk HIER
Frontaal, GMF
Stadstuinieren, Het Spilvarken zet Gents afval om in voedsel
Pigs in the city, Flanderstoday.eu
Project in de kijker, SAMPOL, lees HIER
Varkens in de stad, NEOS-magazine, lees HIER
Cashew Magazine, stadstuinieren Nederland
‘Beestig’, VTM-Kazoom, bekijk HIER
Ons afval is goud waard, Moderne Stad, Focus Knack
Pigs & the city, vennotenmagazine CERAscoop
La revue, Mille Lieux
Iedereen beroemd, bekijk HIER de reportage over spilvarkens
De Morgen, ‘Wacht niet op de staat, bewerk je eigen land’.

___

OP DE PLANKEN

Niets is Verloren-festival, introductie debat
Consultant korte keten-wedstrijd ‘Vooruit op je bord’
Input op studie Supurbfood ‘naar een duurzaam stedelijk voedselsysteem’
Key-note speaker Food Cabinet in Amsterdam
Krachtvoer in Antwerpen
Aan tafel in Antwerpen op uitnodiging van Stadslab 2050
Key note presentatie op Klimaatvriendelijk Leuven 2030
Radicale vernieuwer 2015, zie pitch en artikel
Newideals, Bozar
Speaker op trefdag Socius (Steunpunt Sociaal-cultureel Volwassenenwerk) – de burger aan zet
Crosstalks Brugge, Bezet de stad – de burger als regisseur
Moderatie en coproductieworkshop ‘zero waste city’, Foodlabs Gent
Co-productie workshop, Vlaams Bouwmeester, een nieuwe kijk op afval

___