In dit hoofdstuk hebben we het over het verzamelen en het sorteren van voedselafval zodat het klaar is om de varkens te voederen.

Leveranciers van voedselafval

Om het ecologisch doel van ‘Het Spilvarken’ te realiseren gaan we op zoek naar ‘voedselafval’-leveranciers in de buurt. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan vegetarische restaurants of supermarkten, maar er zijn ook andere opties. Kaasverwerkers hebben melkwei, brouwers hebben voedzame overschotten en andere specifieke voedselproducenten die over vegetarisch afval beschikken.

Het is belangrijk dat er met elke leverancier in overleg gegaan wordt. Volgende vragen kunnen best besproken worden alvorens te starten:

  • Wanneer is het afval beschikbaar? Op welke dagen en uren?
  • Hoe wordt het afval ter beschikking gesteld?
    • Zorg je zelf voor emmers?
    • Heeft de leverancier een eigen systeem met bakken, die je kan gebruiken?
  • Kan je het afval zomaar meenemen, of moet je je vooraf aanmelden?
  • Is het afval meteen klaar om te voederen aan de varkens of moet het eerst nog gesorteerd worden?

Eenmaal voorgaande vragen besproken zijn met de leverancier, kan je van start gaan! Wat en hoeveel de varkens eten, kan je lezen in het hoofdstuk over voederen en verzorgen.

Om het concreet te maken geven we hierbij enkele voorbeelden van onze aanpak in Gentbrugge.

Samenwerking met het vegetarisch restaurant De Zuidkant te Gentbrugge

We halen de emmers zelf op (bij voorkeur een namiddagshift) van woensdag tot en met zondag. Deze staan buiten aan de deur van het restaurant voor ons klaar.

We hebben een fiets en fietskar ter beschikking. Indien er vragen of opmerkingen zijn, hebben we ook de gegevens van een contactpersoon: zoals e-mailadres, facebook, telefoonnr.,… om snel te reageren als het niet goed loopt of als er vragen zijn.

Indien mogelijk halen we twee volle emmers op en nemen we twee lege en propere emmers mee.

Samenwerking met Delhaize te Ledeberg

Eén tot max. twee ophalingen per auto per week. Liefst in de voormiddag omdat dan het magazijn open staat. Daarna volgt er een sorteermoment plaats op de Spilvarkensite. Een oproep tot sorteren wordt gelanceerd in de facebookgroep.

Als je tijdens de voormiddag gaat, staat het magazijn open. Als de poort dicht is, dan melden we ons aan in de winkel. Een medewerker brengt je dan naar het magazijn.

In het magazijn zoeken we zelf in de blauwe bakken welk voedsel we kunnen meenemen: zoveel mogelijk fruit en groenten die de varkens lusten, gebak, brood, yoghurt,…

Logistiek

Niet alle leveranciers liggen vlakbij onze site. Er zijn dan 2 mogelijkheden: het afval
zelf ophalen, of het afval laten brengen.

Gezien de ecologische kant van het project, verkiezen we transporten dat duurzaam kan verlopen. Daarom is het interessant op het terrein om een fiets met fietskar of bakfiets ter beschikking te hebben.

In sommige gevallen kan het ophalen van het voedselafval een zeer tijdrovende activiteit zijn. Daarom kan het handig zijn een fietskoerier in te schakelen. Dit kost natuurlijk geld, maar biedt wel een efficiënt en ecologisch alternatief. Te Gent doen we beroep op cargo vélo. Zij berekenen de kostprijs op basis van het gewicht. Cargo vélo is enkel actief voor leveringen te Gent en de ruimere omgeving. Indien de afstanden te groot worden, worden er andere tariefsystemen gehanteerd. Afhankelijk van de situatie zal je dus een eigen keuze moeten maken.

http://www.cargovelo.be

Als de voedselafvalleverancier toch dichtbij gelegen is, en er grote hoeveelheden afgehaald mogen worden, deden we helaas wel beroep op een auto van een hulpboer, zoals bv. bij het ophalen van voedseloverschotten bij Delhaize.

Klaarzetten om te voederen: sorteren van het voedselafval en opgehaalde voedseloverschotten

De ontvangen of opgehaalde overschotten van de supermarkt, kunnen niet zomaar rechtstreeks aan de varkens gegeven worden. Daarvoor gebeurt er een sorteersessie!

Een sorteersessie houdt in dat alle voedsel uit haar verpakkingen gehaald wordt. Fruit en groenten worden bij elkaar bewaard in emmers. Brood wordt uit de zakken gehaald en laten we drogen in een plastic zwarte bak in de caravan. Natte voeding plaatsen we in de frigo.

Alle plastic moet helaas de vuilbak in. Dit geldt ook voor beschimmeld brood dat niet tot GFT behoort. Te rotte en/of beschimmelde groenten en fruit gaan de compostbak of GFT-container in.

De bakken waarin het afval verkregen werd, brengen we terug naar de supermarkt.

Wat het sorteren betreft, leggen we terug een link naar het hoofdstuk ‘voederen van de varkens’. Het heeft uiteraard geen zin die afvalstromen te sorteren die de varkens niet lusten. Aangezien er verschillen bestaan in het voedingspatroon van de varkens afhankelijk van het ras, zal je geleidelijk aan leren wat de dieren het meest lusten, en wat ze altijd laten liggen. Duidelijk is dat hun voorkeur uitgaan naar ‘gekookte’ groenten, eerder dan naar rauwe groenten. Voorkeuren gaan uit naar het zoete fruit eerder dan naar bittere groenten. Sommige varkens lusten en knabbelen rauwe appels, anderen hebben eerder een voorkeur voor in stukjes gesneden appels en gepelde bananen. Naarmate je als groep de dieren beter leert kennen, kun je ook beter inschatten wat er best in hun voedselemmers thuishoort!

Kunnen we ook het voedselafval van de buren gebruiken om de varkens te voederen?

Buurtbewoners mogen ook voedselafval doneren in onze emmers maar niet rechtstreeks geven aan de dieren. Er is controle nodig van een hulpboer om te zien of het eten geen vlees of vis bevat. We zetten hiervoor een aparte lege emmer klaar met op het deksel genoteerd ‘voedselresten uit de buurt’.

Hou het proper voor jezelf en de buren

De werfkeet of caravan zelf delen we als opslagruimte voor voedsel en materiaal. We hebben ook een frigo die we inschakelen voor het bewaren van voedselafval zoals yoghurt, fruitsap etc,… dat ook aan de varkens gevoederd wordt. Het bijhouden van voedsel wordt goed gescheiden van ander materiaal dat we nodig hebben om de varkens te voederen, zoals onze eigen laarzen, gereedschappen, emmers,…

Verpakkingen van voedselafval en restafval gooien we in de oranje vuilbak. In de caravan liggen vuilniszakken. Iedere donderdagavond zetten we die buiten op de Kleemburg. We recycleren papier en karton in de caravan en PMD buiten. Elke buurt heeft een eigen ophaalkalender. Volgens de juiste timing worden GFT-container klaargezet om op te halen door de afvaldiensten. Indien er geen ophaalrondes bestaan, zal er van tijd tot tijd met het GFT-afval en/of verpakkingsafval naar het containerpark moeten worden gegaan.