Naast een geschikte plek en voedselafval heb je natuurlijk een enthousiast team van mensen nodig die de varkentjes willen huisvesten, verzorgen en voederen,… Wij hebben het graag over hulpboeren.

Buurtbewoners worden hulpboer

Je hebt een groep enthousiaste buurtbewoners nodig om dit project zes maanden of langer uit te voeren. Een dertig- tot veertigtal hulpboeren is een leuk aantal aangezien verschillende van hen maar sporadisch mee helpen. Een kerngroep van minimum 10 mensen is aangewezen, die op regelmatige basis helpen en waar je op kan rekenen.

Binnen de groep vind je altijd wel verschillende profielen die je nodig hebt om er een waardig seizoen van te maken: handige harry’s voor het bouwen van omheining en stal, mensen die voedselafval ophalen, mensen die varkens voederen, iemand die zich ontfermt over de ophaal-en voederschema’s, …

Klusjesdagen, voederbeurten, ophalen voedsel en randactiviteiten worden aangekondigd in een kalender met beurtrolsysteem.

Enkel hulpboeren mogen de stadsvarkens voederen. Er zijn twee voedermomenten op een dag en in de namiddag kan een sociale controle nooit kwaad. Dat zijn heel wat shifts en doe-activiteiten op het terrein. Je wordt hulpboer door deel te nemen aan een infosessie of door eens met een “ancien” een voedershift te mee te doen. Wij geven graag deze infosessie voor u en je buurt.

Hoe rekruteer je hulpboeren onder de buurtbewoners?

Om kandidaat-hulpboeren te vinden in je buurt, volstaat in principe een flyer-actie en een gerichte mailing via enkele kanalen.

Doel is ze de ganse buurt in te lichten en de datum en plaats van de infosessie te communiceren.

Je kan ook kiezen voor een mix: een kleine oproep in het buurtkrantje, via een bestaande facebookgroep, het buurtcentrum,… Vraag ook aan iedereen om zoveel mogelijk het nieuws te verspreiden in aanwezige zorg- en onderwijsinstellingen zoals scholen, dagverblijfcentra, … Ook bepaalde doelgroepbewoners kunnen zich ontfermen over de varkens of iets kleins betekenen.

Hier vind je een een paar voorbeelden van flyers om hulpboeren te rekruteren.

Belangrijk is de ganse buurt in te lichten van de komst van de nieuwe spilvarkens en waar zij bij kunnen helpen. We raden aan minimum een vijfhonderdtal flyers uit te delen in de dichtst omliggende straten van de plek. Uit ervaring weten we dat de vragen dan vanzelf komen en kandidaten zich aanbieden. Doe dit twee weken voor de geplande infosessie. Als je de omheining en stal ook samen wilt bouwen, kan je dit evengoed ook veel vroeger plannen naargelang de voorbereidende werken.

Minimaal twee weken voor aankomst van de varkens trommel je je buurt (en lokaal netwerk) op om zich kandidaat-hulpboer te stellen en uit te nodigen naar een infosessie. In die sessie leggen we uit waar Het Spilvarken werkelijk om gaat en hoe iedereen zijn steentje kan bijdragen. Download hier de presentatie die deze sessie begeleidt.

Online en offline tools om de taken ter verzorging in te communiceren worden opgelijst. Om het zo aanschouwelijk mogelijk te maken, wordt deze infosessie best gegeven door een ‘ancien’ hulpboer. Ook om de nuances in voedselafval over te brengen en de code van goede praktijken bij aanvang te verduidelijken in menselijke taal.

Bedoeling is van bij het begin gedeeld eigenaarschap te introduceren over de plek waar de drie varkens worden grootgebracht. Iedere hulpboer krijgt een volledige kennisoverdracht van hoe we afval verwerken tot voer voor varkens. Na enkele voedershifts groeit het zelfvertrouwen want het enigste wat nodig is bij de verzorging van de dieren is een gezonde portie boerenverstand en veel humor. Van in het begin geef je de boodschap mee dat we samen voor de dieren zorgen.

Per plek heb je een ‘trekker’ nodig die de goede gang van zaken beheert, iemand die de administratie bij houdt, iemand die de sfeer beheert, het afval buiten zet, reparaties uitvoert, het hekwerk onderhoudt,… Dit zijn heel eenvoudige taken, aan te leren, of al aanwezig bij iemand binnen de groep.